Schoolcoach hulpverlening

Schoolcoach hulpverlening

Ben je een ervaren ambulant hulpverlener die (positief) kritisch durft te zijn naar cliënten, verwijzers en zichzelf? Als schoolcoach van Altra vorm je samen met leerplicht en GGD de basis van de vrij toegankelijke hulp voor ouders en kinderen. Je werkt op verschillende scholen en in de thuissituatie in nauwe samenwerking met andere belangrijke partnerorganisaties. En op haar beurt coacht Altra jou in het uitstippelen van je loopbaan!

Dit ga je doen
Je verleent naast kortdurende hulp ook intensieve hulp in de thuissituatie bij ernstige problematiek en bent in staat om de regie te voeren als er meerdere partijen betrokken zijn. Je biedt consultatie en advies en bent bevoegd om zo nodig beschikkingen af te geven en aanvragen te doen voor specialistische hulp.

In je werk als schoolcoach hulpverlener maak je vanuit je professionele overtuiging keuzes en zet je een koers uit. Aan jou de taak om deze koers goed toe te lichten en te beargumenteren. Je maakt evenwichtige probleemanalyses en zet in je functie verschillende gedragsstijlen in.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde en relevante hbo-opleiding zoals MWD, SPH of Pedagogiek, bij voorkeur aangevuld met IAG en ervaring met Signs of Safety. Je bent geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJeugd. Verder ben je bewezen succesvol als hulpverlener binnen een brede onderwijs/zorgstructuur. Je hebt een toegankelijke, prettige persoonlijkheid en kan mensen goed overtuigen. Plannen en organiseren zit in je karakter en je hebt een effectieve manier van werken. Voor het uitvoeren van je functie is het prettig als je een rijbewijs en een auto hebt.

Dit zijn jouw kansen
Bij Altra kun je je als schoolcoach hulpverlening doorlopend blijven ontwikkelen, daar waar jouw interesse, ervaring of affiniteit ligt. Zo kun je je specialiseren binnen de jeugdhulp op de specialismes Jonge Moeders, Complexe Scheiding en Gezinnen in de Maatschappelijk Opvang. Ook kun je werken binnen het netwerk van gezin en onderwijs bij onderwijszorg of werkzaam zijn binnen het onderwijs van Altra.

Altra / De Opvoedpoli (IHUB)
088 9662989

Bekijk de vacatures