Pleegzorgwerker

Pleegzorgwerker

Elk kind verdient een veilig, gezond en liefdevol thuis. Maar in veel gevallen is dit niet mogelijk. Om wat voor reden dan ook, komen kinderen en hun ouders in de knel bij het opgroeien. Als pleegzorgwerker help je mee om hen weer een stabiele basis te geven. En bij deze twee jeugdhulporganisaties leg jij de basis voor een loopbaan vol voldoening.

Dit ga je doen
Als pleegzorgwerker werk je vanuit een orthopedagogisch kader in een systeemgerichte (gezin en netwerk) context. Je pleegt zelf interventies in het pleeggezin met als doel het gezin en het netwerk als geheel te versterken. Je organiseert de noodzakelijke/aanvullende hulp voor kinderen en jongeren in pleeggezinnen in het professionele en niet-professionele netwerk, zowel in- als extern. Daarnaast geef je advies aan de gezinsmanager, screent het netwerkpleeggezin en bezoekt pleeggezinnen, ouders, kinderen, scholen en GGZ. Ook maak je de verslagen hiervan.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde, relevante hbo-opleiding MWD, SPH of Pedagogiek. Ook ben je geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJeugd (of hebt deze registratie voor aanvang van je dienstverband afgerond). Je kent de specifieke doelgroep en de hulpverleningsprocessen en het hulpverleningsaanbod binnen de Pleegzorg, de Jeugdhulp en de Gehandicaptenzorg. Ook hebben de wet- en regelgeving met betrekking tot pleegzorg geen geheimen voor je. Daarnaast ken je de verschillende hulpverleningsmethodieken, en kun je ze inschakelen en/of uitvoeren. Je weet alles van gezinssystemen, de afwijkingen en het disfunctioneren en hebt kennis van de sociale kaart.

Dit zijn jouw kansen
Spirit is een beweeglijke organisatie met de kracht om ruimte te bieden, ideeën tot bloei te laten komen en allerlei samenwerkingen aan te gaan. Binnen Spirit zorgen zelfsturende teams en collega’s voor verbindingen om jongeren en gezinnen verder te helpen. Het werk is daardoor divers, met om je heen veerkrachtige professionals met hart voor jongeren en gezinnen. Binnen de organisatie zijn er veel mogelijkheden om je in de breedte te ontwikkelen.

Levvel ( De Bascule en Spirit)
Denise Duppen Schuitemaker
06 18 190 080
d.duppen@levvel.nl

Bekijk de vacatures