Ouder- en Kindadviseurs

Ouder- en Kindadviseurs

De 26 Ouder-en Kindteams in de stad zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg, preventie, opvoed-en opgroeiondersteuning en jeugdhulp. Als Ouder-en Kindadviseur bied je ondersteuning aan ouders of kinderen bij vragen over opvoeden en opgroeien.

Dit ga je doen
Je helpt jongeren, kinderen en ouders door hen te motiveren en te coachen. Je werkt outreachend, zoekt mensen op of ze weten jou te vinden als ze je nodig hebben. Daarnaast onderzoek je wat nodig is zodat jongere of gezin weer verder kunnen. Jullie maken daarin samen een plan van aanpak die je samen met formele en informele partners in de wijk en op school uitwerkt en uitvoert. Je sluit je aan bij wijkinitiatieven, organiseert bijeenkomsten en werkt jouw ideeën uit. Bij vragen weet je welke stappen je, samen met het gezin, moet zetten.

Dit ben jij
Je bent in het bezit van een relevante HBO opleiding MWD, SPH of Pedagogiek. Je bent daarnaast SKJ geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd-en gezinsprofessional of bent in staat om je te registreren. Ook heb je ervaring met werken met kinderen / jeugdigen en hun ouders in hulpverlening, jeugdzorg en / of onderwijs. Tot slot heb je ervaring met handelen bij een combinatie van uiteenlopende problemen en complexe (gezins)situaties en kennis van de sociale kaart van Amsterdam is een pré.

Dit zijn jouw kansen
Bij Ouder-en Kindteams Amsterdam is er veel ruimte voor initiatief. De kernwaarden als laagdrempelig, aansluiten en versterken belangrijk. Daarnaast streeft OKT Amsterdam ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Binnen OKT Amsterdam zijn verschillende mogelijkheden om door te groeien of jezelf te ontwikkelen. Zo biedt OKT zelf opleidingsplekken voor jeugdpsychologen en hebben zij een accreditatieprogramma voor niet SKJ-geregistreerde professionals.

OKT Amsterdam

020-5555961

Bekijk de vacatures

Categorieën:Ja, Ja