Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werker

Je bent er voor de kinderen, ondersteunt hun ouders én helpt de school. Door jouw diagnose en begeleiding, help je psychosociale problemen te verminderen en voorkomen. Zo vervul je als maatschappelijk werker een centrale rol in het leven van heel veel personen. En dat bij een organisatie die ook nog eens oog heeft voor jóuw ontwikkeling.

Dit ga je doen
In deze functie verricht je gezinsdiagnostiek, diagnosticeer en classificeer je gezinsdynamiek en pathologie, waarbij vaak sprake is van verwevenheid van ernstige gedrag- en/of psychiatrische problematiek. Je stelt het behandelplan van het gezin op, maakt rapportages en draagt bij aan het opstellen van een handelingsplan voor het kind. Ook maak je deel uit van multidisciplinaire teams met (school)maatschappelijk deskundigen, onderwijskundigen, kinder- en jeugdpsychiater, jeugdarts, psychologen/orthopedagogen.

Je begeleidt en adviseert ouders en personen, scholen en andere instellingen die beroepsmatig zijn betrokken bij het onderwijs aan en opvoeding van problematisch functionerende leerlingen. Ook coach je stagiair(e)s, werknemers op een postdoctorale ervaringsplaats en nieuwe werknemers. Zo nodig coördineer je namens de school hulpverlening en stem je af met hulpverleningsinstanties. Ook spring je in tijdens crisissituaties of los je ze zelfstandig op.

Dit ben jij
Je hebt een hbo-diploma maatschappelijk werk en ervaring met diagnostiek en begeleiding van gezinnen met gezinsproblemen en kinderen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Je bent analytisch sterk en kent het (speciaal) onderwijs op je duimpje. Je werkt zelfstandig en velt makkelijk een eigen oordeel. Daarnaast heb je goede sociale vaardigheden die je zowel intern- als extern goed weet in te zetten. Tact empathie, geduld, aandacht, vermogen tot motiveren en stimuleren zijn cruciaal. Ook vraagt deze functie om organisatietalent, klantgerichtheid en integriteit. Vanzelfsprekend ben je een echte teamspeler.

Dit zijn jouw kansen
In deze functie werk je bij een instelling voor jeugd- en opvoedhulp, zoals Altra, de Bascule of Spirit. Stuk voor stuk organisaties die jou volop mogelijkheden bieden om je te ontwikkelen. Zowel wat betreft (interne) opleidingsmogelijkheden als werkvelden.

Bij Altra kun je je als maatschappelijk werker doorlopend blijven ontwikkelen, daar waar jouw interesse, ervaring of affiniteit ligt. Zo kun je je specialiseren binnen de jeugdhulp op de specialismes Jonge Moeders, Complexe Scheiding en Gezinnen in de Maatschappelijk Opvang. Ook kun je werken binnen het netwerk van gezin en onderwijs bij onderwijszorg of werkzaam zijn binnen het onderwijs van Altra.

de Bascule biedt veel opleidingsmogelijkheden. Sterker nog, het opleidingsbeleid is één van de pijlers van de organisatie. Er worden veel interne trainingen georganiseerd. Daarnaast kunnen medewerkers via de afdeling waar ze werken deelnemen aan opleidingen.

Ook binnen Spirit zijn er veel mogelijkheden om je in de breedte te ontwikkelen. Je kunt van residentieel werk naar ambulant werk en ook binnen deze vormen van werken kun je wisselen van doelgroep of je specialiseren. Je mag projecten opzetten en leiden, en met het opleidingsbudget is er veel mogelijk.

Altra / de Opvoedpoli (IHUB)

088 966 2989

Bekijk de vacatures

Levvel (de Bascule en Spirit)
Denise Duppen-Schuitemaker
06 18 190 080
d.duppen@levvel.nl

Bekijk de vacatures

Veilig Thuis
Jeroen Simons
06 28 747 618
jsimons@ggd.amsterdam.nl

Bekijk de vacatures