Jeugdzorgwerker

Jeugdzorgwerker

Dat een kind veilig opgroeit is niet altijd even vanzelfsprekend. Als jeugdzorgwerker, zie jij erop toe dat kinderen en jongeren in (multi)probleemgezinnen de best mogelijke zorg krijgen. Je maakt hiervoor een plan van aanpak voor én met het gezin en haar netwerk. En dat bij een mooie organisatie, die het ook met jouw loopbaan het beste voor heeft.

Dit ga je doen
Als jeugdzorgwerker ben je verantwoordelijk en bevoegd voor de te nemen beslissingen rondom het gezin & netwerk en het laten toetsen van deze besluiten in de daarvoor bestemde overlegstructuur. Er wordt gewerkt vanuit een drang/dwang kader, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de specifieke risico’s van de doelgroep van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en William Schrikker Pleegzorg (WSS JBJR en WSP). Jij houdt de regie en focust tegelijkertijd op het versterken van de eigen regie van het gezin en netwerk.

Soms moet je je realiseren dat ‘de beste zorg’ relatief is. Wat in jouw ogen de beste zorg voor het kind is, is soms in de multiprobleemgezinnen gewoonweg onhaalbaar. Op die momenten vind je de balans tussen ‘goed genoeg’ en de overige taken die gepaard gaan met je werk, zoals het schrijven van rapportages en nauwgezet administreren van je werkzaamheden. Want ook dat zijn belangrijke componenten van je functie.

Dit ben jij
Een functie als deze, met de complexiteit van de doelgroep vraagt om een goede jeugdzorgwerker. Jij bent een integere jeugdzorgwerker die overzicht weet te behouden, de hoge kwantiteit aan werk aankan en die sowieso in het bezit is van een hbo-diploma MWD, SPH of Pedagogiek. Je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring en goede rapportagevaardigheden. Je hebt een registratie in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en hebt kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, zowel in vrijwillig als justitieel kader. Ook heb je kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep en de hulpverlening binnen de Jeugdzorg.

Dit zijn jouw kansen
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en William Schrikker Pleegzorg zijn onderdeel van Partners voor Jeugd (WSS JBJR en WSP), een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Je kunt doorgroeien naar gedragswetenschapper als je in het bezit bent van de Master (Ortho)Pedagogiek en/of Psychologie. Wil je doorgroeien naar de functie van gebiedsmanager (leidinggevende)? Dat kan, na een aanvullende management opleiding.

Levvel (De Bascule en Spirit)
Denise Duppen-Schuitemaker
d.duppen@levvel.nl

Bekijk de vacatures

MOC ’t Kabouterhuis
020-644 5351
afdelingpeno@kabouterhuis.nl

Bekijk de vacatures