Jeugdverpleegkundige

Jeugdverpleegkundige

Als jeugdverpleegkundige geef je, samen met je collega’s uitvoering aan de sociaalverpleegkundige zorg aan 0-18-jarigen en hun ouders, passend binnen de doelstelling en het beleid van de Jeugdgezondheidszorg.

Dit ga je doen
Als jeugdverpleegkundige houd je je bezig met het monitoren, signaleren en verzamelen van gegevens rond de gezinssituatie, de groei, ontwikkeling, verzorging en opvoeding. Daarnaast observeer je, signaleer je en beoordeel je mogelijke bedreigingen hierin. Je maakt gevraagd en ongevraagd een inschatting van de zorgbehoeftes van ouders en jeugdigen en leidt toe naar passende hulpverlening. Daarnaast adviseer je scholen over het ontwikkelen van gezondheidsbeleid en voert andere preventieve taken uit zoals geven van voorlichtingen en trainingen.

Dit ben jij
Je bent BIG geregistreerd en hebt affiniteit met jeugdigen. Je beschikt over goede sociale, contactuele en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden. Je hebt actuele kennis van gezondheidsthema’s, bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Tot slot ben je in staat de vertaalslag te maken van individuele naar collectieve preventie.

Dit zijn jouw kansen
Bij Ouder-en Kindteams Amsterdam is er veel ruimte voor initiatief. De kernwaarden als laagdrempelig, aansluiten en versterken belangrijk. Daarnaast streeft OKT Amsterdam ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Binnen OKT Amsterdam zijn verschillende mogelijkheden om door te groeien of jezelf te ontwikkelen. Zo biedt OKT zelf opleidingsplekken voor jeugdpsychologen en hebben zij een accreditatieprogramma voor niet SKJ-geregistreerde professionals.

OKT Amsterdam

020-5555961

Bekijk de vacatures

Categorieën:Ja, Ja