Beeldend-,vak/spel-, creatief therapeut

Beeldend-,vak/spel-, creatief therapeut

Als beelden-,vak/spel-, creatief therapeut werk jij graag met kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Door middel van verschillende vormen van therapieën probeer je ouders en kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Dit ga je doen

Als vaktherapeut behandel je kinderen en jongeren met emotionele of sociale problemen. Maar ook met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, verliesverwerking, verslaving, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, relatieproblemen, gezinsproblematiek of emotionele problemen.

Door verschillende vormen van therapie (dans, beeldend, drama, muziek) laat je kinderen en jongeren leren hoe zij bepaalde gevoelens kunnen uiten en op een betere manier met hun problemen om kunnen gaan.

Dit ben jij

In deze functie is het belangrijk dat je je goed kan inleven in kinderen en jongeren en in hun leefomstandigheden. Je moet hen stimuleren, want ze zijn niet altijd enthousiast om aan de slag te gaan. daarnaast moet je ook goed kunnen luisteren en met hen praten, zodat je kan vaststellen hoe het gaat. Tot slot moet je ook voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van de ontwikkelingen en ziektebeelden van de mens.

Dit zijn jouw kansen

Als vaktherpaut werk je bij een instelling voor jeugd- en opvoedhulp en maatschappelijke opvang  zoals Altra / De Opvoedpoli, de Bascule, Spirit of de Blijf Groep. Stuk voor stuk organisaties die jou volop mogelijkheden bieden om je te ontwikkelen. Zowel wat betreft (interne) opleidingsmogelijkheden als werkvelden. Bij Altra kun je meer gespecialiseerd aan de slag (binnen Amsterdam) of je zelfs in twee of meerdere specialismes werken (buiten Amsterdam). Altra biedt maar liefst 6 specialismes. Ook kun je als ambulant hulpverlener aan het werk binnen het onderwijs. Bij de Bascule is het opleidingsbeleid één van de pijlers van de organisatie. Er worden veel interne trainingen georganiseerd. Daarnaast kunnen medewerkers via de afdeling waar ze werken, deelnemen aan opleidingen. Ook binnen Spirit zijn er veel mogelijkheden om je in de breedte te ontwikkelen.

Altra / De Opvoedpoli (IHUB)

088-996 29 89

Bekijk de vacatures

Levvel (de Bascule en Spirit)
Denise Duppen Schuitemaker
06-18190080
d.duppen@levvel.nl

Bekijk de vacatures

Blijf Groep
Mirjam Warnik
06 11024999
m.warnik@blijfgroep.nl

Bekijk de vacatures